Detaljerade Väderförhållanden
Updateras Automatiskt av Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00

[Ladda om sidan för att Uppdatera]

Aktuella förhållanden

Almanack

Senast uppdaterad: 6:41 on 17/2/19
Temperatur Ute: -6.0°C
Dagens högsta: -1.6°C at 0:44
Lägsta: -6.9°C at 5:38
Barometr Trend: 0.75
Soluppgång : 7:47  Solnedgång: 16:43

Månuppgång:   13:03   Månnedgång:  7:19

Månfas: 12

Parameter

Värde MAX Tid MIN Tid Medel Ändring Max ökning Tid Max minskning Tid

Vindriktning

NV 338 0:07 0 0:10 296 110.7 140.6 4:48 -280.6 2:04

Vindhastighet

0.6 5.9 1:59 0.0 2:47 1.0 -0.4 3.0 1:59 -2.8 2:47

Vindby

1.5 5.9 1:59 0.0 5:30 2.3 -0.7 1.4 5:44 -3.4 3:00

Luftfukt Gs2

34.0 35.0 0:00 34.0 0:06 34.0 -0.0 0.7 2:26 -1.0 0:06

Luftfukt Ute

78.0 81.0 5:46 63.0 1:57 76.5 1.7 6.7 4:58 -5.5 1:57

Temp Gs2

13.8 13.8 6:38 12.2 2:22 13.4 0.46 0.56 0:00 -0.49 2:22

Temp Ute

-6.0 -1.6 0:44 -6.9 5:38 -5.4 -0.69 0.67 6:02 -2.22 4:30

Nederbörd

1374.3 1374.3 0:00 1374.3 0:00 1374.3 0.000 0.000 0:00 0.000 0:00

Temp TV 5

21.5 21.5 6:39 20.0 4:24 20.7 1.02 1.05 6:39 -0.40 0:00

Fukt TV 5

29.0 30.0 0:02 29.0 0:00 29.1 -0.1 1.0 6:18 -1.0 0:00

Källare Temp 4

5.3 5.4 0:00 5.3 4:57 5.3 -0.02 -0.00 4:56 -0.10 4:57

Källare Fukt 4

95.0 95.0 0:00 95.0 0:00 95.0 0.0 0.0 0:00 0.0 6:41

Pannrum Temp

30.0 31.8 0:46 29.8 6:26 30.2 -0.38 0.00 1:58 -0.85 0:00

Pannrum Fukt

2.0 2.0 0:00 2.0 0:00 2.0 -0.0 -0.0 6:41 -0.0 0:00

Uterum Temp

-1.1 0.7 0:00 -1.1 6:27 -1.0 -0.35 -0.08 1:45 -0.51 6:03

Uterum Fukt

53.0 53.0 0:28 52.0 0:00 52.7 0.5 1.2 0:28 -0.7 1:58

Kyleffekt

-6.1 -1.9 0:38 -11.0 5:43 -6.8 0.59 3.17 2:44 -4.60 5:43

Vix Inne

13.5 13.5 6:38 11.9 2:22 13.1 0.46 0.56 0:00 -0.50 2:22

Vix

-3.8 0.0 0:44 -4.7 5:38 -3.4 -0.57 0.75 6:02 -2.04 4:30

Daggpunkt

-9.2 -6.2 0:23 -10.2 4:30 -8.9 -0.37 1.15 5:50 -1.68 4:25

Baro Havsnivå

1012 1012 5:34 1007 0:04 1012 0.75 2.16 3:49 -0.48 3:04

Lufttryck Höjd

401 Nederb. /h max 0.000 Nederb. hastighet 0.000 Stationens Barom.Trend Stigande Barometer Trend Stigande Beaufort Light Air

Målnbas

440 Dagens Nederb. 0.0 Dygns Nederb. 0.0 Månads Nederb. 1005.7 Komfort Index Uncomfortably Cold Månfas 12

UV Index

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
                       
                Prognos Clear    

Disclaimer
Never make important decisions based on this information or any weather information obtained from the Internet

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00