Detaljerade Väderförhållanden
Updateras Automatiskt av Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00

[Ladda om sidan för att Uppdatera]

Aktuella förhållanden

Almanack

Senast uppdaterad: 2:11 on 22/1/20
Temperatur Ute: -2.5°C
Dagens högsta: -2.2°C at 0:12
Lägsta: -2.5°C at 1:58
Barometr Trend: 0.04
Soluppgång : 9:04  Solnedgång: 15:22

Månuppgång:   7:52   Månnedgång:  12:20

Månfas: 27

Parameter

Värde MAX Tid MIN Tid Medel Ändring Max ökning Tid Max minskning Tid

Vindriktning

VNV 338 0:00 0 0:04 288 4.4 48.9 1:44 -292.2 0:04

Vindhastighet

4.1 11.7 0:37 1.8 1:57 4.5 -0.6 6.8 0:37 -3.1 1:57

Vindby

7.1 11.7 0:37 3.4 2:00 7.9 -1.0 4.0 0:37 -5.1 2:00

Luftfukt Gs2

36.0 36.0 0:00 36.0 0:00 36.0 -0.0 -0.0 2:11 -0.0 0:00

Luftfukt Ute

91.0 91.0 2:03 83.0 1:18 88.3 2.7 3.1 2:03 -5.7 1:18

Temp Gs2

12.2 12.7 0:00 12.2 1:10 12.2 -0.13 -0.13 2:11 -0.42 0:43

Temp Ute

-2.5 -2.2 0:12 -2.5 1:58 -2.4 -0.14 0.06 0:56 -0.17 1:58

Nederbörd

1668.8 1668.8 0:00 1668.8 0:00 1668.8 0.000 0.000 0:00 0.000 0:00

Temp TV 5

20.5 21.2 0:00 20.5 2:09 20.7 -0.33 -0.24 2:09 -0.41 0:01

Fukt TV 5

32.0 33.0 0:43 32.0 0:00 32.1 -0.2 1.0 0:43 -0.4 1:16

Källare Temp 4

4.9 4.9 0:00 4.9 0:00 4.9 -0.00 -0.00 2:11 -0.00 0:00

Källare Fukt 4

98.0 98.0 0:00 98.0 0:00 98.0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00

Pannrum Temp

31.1 31.5 0:00 31.1 1:49 31.2 -0.18 -0.15 1:21 -0.33 0:39

Pannrum Fukt

2.0 2.0 0:00 2.0 0:00 2.0 -0.0 -0.0 2:11 -0.0 0:00

Uterum Temp

-0.1 0.4 0:00 -0.1 1:37 -0.0 -0.17 -0.17 2:11 -0.33 0:44

Uterum Fukt

71.0 71.0 0:33 69.0 1:18 69.9 1.0 1.1 2:05 -1.3 1:18

Kyleffekt

-7.4 -5.0 1:57 -10.6 0:37 -7.5 0.14 2.71 1:57 -3.11 0:37

Vix Inne

12.0 12.5 0:00 12.0 1:10 12.0 -0.13 -0.13 2:11 -0.42 0:43

Vix

0.7 0.9 0:12 0.2 1:18 0.6 0.08 0.13 1:52 -0.58 1:18

Daggpunkt

-3.8 -3.7 0:26 -4.9 1:18 -4.1 0.28 0.32 2:03 -1.00 1:18

Baro Havsnivå

1005 1005 0:00 1005 0:00 1005 0.04 0.37 0:00 0.04 2:11

Lufttryck Höjd

462 Nederb. /h max 0.000 Nederb. hastighet 0.000 Stationens Barom.Trend Stabil Barometer Trend Stabil Beaufort Gentle Breeze

Målnbas

174 Dagens Nederb. 0.0 Dygns Nederb. 0.0 Månads Nederb. 8.5 Komfort Index Uncomfortably Cold Månfas 27

UV Index

0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
                       
                Prognos Partly Cloudy    

Disclaimer
Never make important decisions based on this information or any weather information obtained from the Internet

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00